Konsultprogrammering

Våra medarbetare har lång erfarenhet av utveckling av stora och avancerade applikationer samt av att medverka i projekt som sträcker sig över lång tid.

 
ILT Booking System

IBS är ett komplett boknings- och administrationssystem som med ny teknik och Internet knyter samman researrangör, återförsäljare och kunder på ett enkelt och effektivt sätt. Läs mer:

Icon_IBS
IBS är ett komplett boknings- och administrationssystem som med ny teknik och Internet knyter samman researrangör, återförsäljare och kunder på ett enkelt och effektivt sätt.

Storegate

Version 2 av .NET tjänsten Storegate håller på att färdigställas åt företaget Storegate AB. Läs mer:

Icon_Storgate